Juncker maakt zich sterk voor Europees hoofdkwartier

Juncker maakt zich sterk voor Europees hoofdkwartier
Juncker maakt zich sterk voor Europees hoofdkwartier

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft vandaag in zijn State of the Union een lans gebroken voor een Europees hoofdkwartier om een gemeenschappelijk defensiebeleid uit te bouwen. Ook bepleitte hij meer gemeenschappelijke defensie-aankopen en -onderzoek in een speech die veel aandacht besteedde aan “een Europa dat zowel thuis als buiten de grenzen bescherming biedt”. Juncker wees erop dat de EU het voorbije decennium 30 civiele en militaire missies heeft opgenomen. “Maar zonder een permanente structuur kunnen we niet efficiënt optreden. Dringende operaties lopen vertraging op. We hebben afzonderlijke hoofdkwartieren voor parallelle missies. (…) Het is tijd dat we over één hoofdkwartier beschikken voor deze operaties”, verklaarde hij.

Juncker brak ook een lans voor meer samenwerking en meer kostendeling op militair vlak. Het gebrek eraan kost het continent momenteel tussen 25 en 100 miljard euro, zo stelde hij vast. Voor het jaareinde beloofde hij alvast een voorstel voor de oprichting van een Europees Defensiefonds, dat onderzoek en innovatie in de sector een boost moet geven.

Europa mag volgens Juncker trots putten uit zijn status als “soft power”, maar “we moeten niet naïef” zijn. “Soft power is niet meer voldoende in onze almaar gevaarlijker wordende omgeving”, zo verwees hij naar de instabiliteit aan de grenzen van Europa. Juncker brak een lans voor een echte Europese strategie voor Syrië, met een zitje aan de tafel van de grootmachten voor Federica Mogherini, die volgens hem moet uitgroeien tot een echte Europese minister van Buitenlandse Zaken.

Veiligheid was een centraal thema in de toespraak van Juncker in tijden van terreurdreiging. De Commissievoorzitter beklemtoonde daarbij nogmaals het belang van een Europese grens- en kustwacht en strikte controles op wie het Europese grondgebied betreedt of verlaat. Tegen november zal de Commissie een voorstel voor een European Travel Information System lanceren, een automatisch systeem dat bepaalt wie het grondgebied mag betreden. In navolging van Europees president Donald Tusk vroeg hij de lidstaten intussen ook om tegen oktober minstens 200 extra grensbewakers en 50 bijkomende voertuigen te ontplooien aan de Bulgaarse grens.

Bron: Belga