Fietsers begaan minder verkeersovertredingen

Fietsers begaan minder verkeersovertredingen

De politiediensten registreerden in 2015 11.930 verkeersovertredingen door fietsers. Dat zijn er minder dan in 2014 en 2013 toen respectievelijk 12.543 en 12.224 overtredingen opgetekend werden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Vincent Scourneau (MR). Deze cijfers slaan op de 10 meest voorkomende inbreuken, die samen goed zijn voor 96 procent van alle overtredingen. De meeste verkeersovertredingen begaan door fietsers hadden in 2015 betrekking op technische gebreken van de tweewieler. In vergelijking met het jaar voordien daalde dit aantal in 2015 echter van 3.247 tot 2.653. Fietsers werden ook minder betrapt op het negeren van verkeerslichten (van 2.435 tot 2.118), het gebruik van lichten (2.141 tot 1.625), het vervoer van passagiers (van 199 tot 144) en negeren van gebodsborden (184 tot 166).

Voor de andere soorten verkeersovertredingen werd wel een stijging opgetekend. Zo nam het aantal fietsers dat de algemene regels met betrekking tot het gebruik van het fietspad en plaats op de weg overtreedt toe van 1.880 tot 2.390. Het aantal overtredingen wegens negeren van verbodsborden steeg eveneens van 1.544 tot 1.691 net als het rijden onder invloed van 229 tot 283 en het fietsen op woonerven en wandelstraten van 88 tot 268. Het aantal pv’s wegens gsm’en terwijl men fietst bleef nagenoeg status quo (van 596 tot 592).

bron: Belga