Belgische politici reageren op Juncker: van “weinig inspirerend” tot “vastberaden”

Belgische politici reageren op Juncker: van "weinig inspirerend" tot "vastberaden"

De jaarlijkse beleidsverklaring van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is woensdag met gemengde gevoelens onthaald door de Belgische Europarlementsleden. N-VA hoorde een “weinig inspirerend verhaal”, zijn Europese fractiegenoten van CD&V zagen een Commissievoorzitter die “vastberaden is om het anti-Europese tij te keren”.
“Zelfs de meest overtuigde eurofielen kunnen de noodzaak van Europese samenwerking niet meer op een wervende manier overbrengen”, zo oordeelt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Vandaag is duidelijk geworden dat zelfs de Commissievoorzitter zijn eigen eurofiele verhaal niet meer gelooft.” Volgens haar partijgenoot Sander Loones bleek uit de toespraak dat hij “de kaart van de Zuid-Europese lidstaten trekt en kiest voor meer transfers, meer onverantwoordelijkheid en meer Europese bemoeizucht”. Helga Stevens betreurt dan weer het uitblijven van een maximumlimiet wat betreft het aantal asielzoekers dat naar Europa kan komen.

Bij de federale coalitiepartner CD&V uiteraard een ander geluid. “De Commissievoorzitter is vastberaden om het anti-Europese tij te keren met tastbare resultaten”, reageert Ivo Belet. Belet en zijn partijgenoot Tom Vandenkendelaere prijzen onder meer de verdubbeling van het Europese Investeringsfonds (EFSI), de aandacht voor de strijd tegen sociale dumping, de digitale eenheidsmarkt, de aandacht voor jongeren en de uitbouw van een Europese defensie. “Kortom, heldere, concrete projecten waarmee we het vertrouwen van de Europese burgers zullen terugwinnen.”

Guy Verhofstadt (Open Vld) hamert erop dat Europa het vertrouwen van de burgers moet heroveren en greep moet krijgen op grensoverschrijdende fenomenen als migratie, terrorisme, belastingontwijking en klimaatverandering. “Als we daar vat op willen krijgen, moeten we dat op Europees niveau doen. Niet door de nationale democratieën af te schaffen, maar door hen aan te vullen. Europa is het tegengewicht tegen wilde en ongecontroleerde globalisering. En Europa is de remedie tegen de kanker van het nationalisme”, aldus de leider van de liberale fractie in het Europees Parlement.

Kathleen Van Brempt (sp.a) is het met Verhofstadt eens dat Europa het vertrek van de Britten moet aangrijpen om een nieuw elan te vinden. “In plaats van te vervallen in een collectieve depressie omdat het Verenigd Koninkrijk ons verlaat, moeten we de kracht van de Unie in de verf zetten en dat heeft Juncker ook gedaan”, vindt ze. Van Brempt is blij met de strijd tegen sociale dumping en de versterking van het investeringsfonds, maar ook teleurgesteld over de nood om die middelen te investeren in de transitie naar een faire en duurzame economie. “Dat staat bovenaan het prioriteitenlijstje van de Europese jeugd.”

Hilde Vautmans (Open Vld) begroet de klemtoon op veiligheid en defensie. “We hebben een echte Europese inlichtingendienst nodig, niet zomaar voorzichtig samenwerken. We hebben een echte, doorgedreven bewaking van de Europese grenzen nodig. Als liberalen zeggen we ook, we gaan voor een Europese leger en we zeggen meteen erbij hoe we dat gaan doen”, aldus Vautmans.

Bart Staes (Groen) is beducht. “Europa omturnen tot een oorlogsmachine klinkt daadkrachtig, maar biedt geen structurele oplossingen en bereidt ons voor op oorlog”, klinkt het bij het groene Europarlementslid. Hij beklemtoont wel dat Europese samenwerking de enige uitweg is om de grote problemen van deze tijd het hoofd te bieden. “De realiteit is en blijft – wat de zelfverklaarde eurorealisten ook mogen beweren – dat we de echt grote problemen enkel via Europese samenwerking zullen oplossen.”

bron: Belga