“Wie tegen CETA is, moet ook tegen handelsakkoord met Groot-Brittannië zijn”

Wie tegen CETA is, moet ook tegen handelsakkoord met Groot-Brittannië zijn

Premier Charles Michel roept de tegenstanders van het Europees-Canadees handelsverdrag CETA op om open kaart te spelen. “Wie geen CETA wil, wil ook geen handelsakkoord met Groot-Brittannië.” Dat heeft Michel vandaag in de Kamer gezegd, waar hij vooruitblikte op de Europese top van vrijdag in Bratislava. Daar zullen de Europese leiders het hebben over hoe het verder moet met de EU zonder de Britten. “Verwacht geen magische antwoorden op de vertrouwenscrisis waar Europa nu mee kampt. Het gaat om een proces, waarbij een operationeel plan opgezet moet worden.” Premier Michel herhaalde vandaag wat hij al enkele maanden zegt. De burgers moeten dringend het signaal krijgen dat Europese samenwerking nog steeds de moeite loont en een concrete meerwaarde biedt. “We hebben tastbare resultaten nodig.”

Concreet staan in de Slovaakse hoofdstad de versterking van de interne en externe Europese veiligheid op de agenda, de migratiecrisis en een economisch luik waarbij wordt gekeken naar banen, groei en investeringen.

Onder meer Benoit Hellings (Ecolo) vroeg of er ook over TTIP en CETA zal worden gesproken. Wat de onderhandelingen over het Amerikaans-Europees vrijhandelsakkoord TTIP betreft, acht Michel het niet uitgesloten dat er een “temporisering” in de gesprekken komt. Hij is wel nog steeds principieel voorstander van handelsakkoorden, omdat die voor meer groei zorgen.

De onderhandelingen over CETA zijn afgerond, maar het verdrag moet nog worden goedgekeurd. Daar bestaat in veel EU-lidstaten terughoudendheid over. Michel riep de tegenstanders op om open kaart te spelen en meteen duidelijk te maken dat ze na de Brexit ook geen handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk willen. “Want hoe zou je (zo’n akkoord) verantwoorden als de EU al niet in staat is het akkoord met Canada te ondertekenen?”, aldus de premier.

Als het van Michel afhangt, wisselen de leiders ook van gedachten over een industriële strategie voor Europa. “De toekomst van Europa mag volgens mij niet uitsluitend gericht zijn op de ontwikkeling van de diensten”, zei hij. Michel maakte duidelijk dat België al jaren voor de invoering van een Europees industrieel beleid pleit. “In 2014 kwam er ook een mededeling van de Europese Commissie over de heropleving van de Europese industrie. Maar die heeft jammer genoeg niet tot een concreet stappenplan geleid.”

bron: Belga