Werkdruk politie en militairen blijft groot na aanslagen in Brussel

Werkdruk politie en militairen blijft groot na aanslagen in Brussel

De werkdruk van politie en militairen blijft groot zes maanden na de aanslagen van 22 maart. Zo presteren agenten van de federale politie die vanwege de terreurdreiging bewakingsopdrachten uitvoeren volgens vakbond NSPV tot 100 overuren per maand. Het NSPV zegt dat agenten van de federale politie die bewakingsopdrachten uitvoeren vanwege de terreurdreiging gemiddeld 50 overuren per maand presteren, met pieken tot 100 uren. “Ze worden al zes maanden als een citroen uitgeperst”, zegt Carlo Médo. De voorzitter van het NSPV herhaalt dat de federale politie met een aanzienlijk personeelstekort kampt.

Bij ACOD Defensie valt te horen dat ruim 2.700 militairen niet al hun verlofdagen uit 2015 hebben kunnen opnemen en die omzetten in “dienstontheffing” (dienstvrijstelling met behoud van loon), die ze mogen opnemen tot het einde van hun loopbaan. Gemiddeld ging het om drie dagen. Omdat er meer militairen ingezet worden, zou het probleem om verlof te nemen dit jaar minder groot moeten zijn. “Maar de straatpatrouilles beginnen te wegen”, zegt bestendig secretaris Hans Le Jeune, die eraan toevoegt dat de militairen zich desondanks er nog nuttig voelen op straat.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) liet in het verleden al optekenen dat het geen optie is om de inzet van militairen op straat stop te zetten zolang dreigingsniveau 3 van kracht is. In een reactie op de hoge werkdruk bij de politie klinkt het dat het de bedoeling is om de komende 3 jaar netto 1.200 politieagenten aan te werven, dus bovenop vervangingen van agenten die bijvoorbeeld met pensioen gaan. “Het is wel zo dat die aanwervingen enige tijd in beslag nemen. Maar we maken de inhaalbeweging”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck.

bron: Belga