Vlaamse en Franstalige studenten vragen betere kwaliteit voor huisvesting in Brussel

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de Fédération des Etudiants Francophones (FEF) hebben de handen in elkaar geslagen om een betere en transparantere studentenhuisvesting in Brussel te bewerkstelligen. Ze hebben daarom een gezamenlijke nota voorgesteld die zal worden voorgelegd aan de Brusselse minister van Huisvesting, Céline Frémault. De studentenverenigingen willen inzetten op transparantie, bijvoorbeeld door huurcontracten voor studentenhuisvesting allemaal in eenzelfde structuur te gieten. Ze pleiten ook voor een huurwaarborg van één maand, die daarenboven op een geblokkeerde en geïndividualiseerde rekening komt te staan. Daarnaast willen ze ook periodieke voorschotten voor de energie- en waterkosten.

Nog in het kader van de transparantie vragen de VVS en de FEF dat de mogelijkheid tot onderverhuren duidelijk wordt ingeschreven in elk huurcontract. “Vandaag is het in Nederlandstalig België vaak onduidelijk of dit toegelaten is”, klinkt het.
Voorts pleiten de verenigingen voor een laagdrempelige conflictoplossing, want nu kunnen studenten bij geschillen over de huurovereenkomst enkel naar de vrederechter stappen en dat wordt vaak ervaren als een te hoge drempel.Wat de kwaliteit betreft, zijn beide studentenverenigingen voorstander van een regionaal kwaliteitslabel voor de studentenkamers. Die (gecertifieerde) kamers zouden dan ook in een databank moeten terechtkomen, om de studenten de mogelijkheid te geven te vergelijken.
Ten slotte willen de VVS en FEF publieke financiering aanmoedigen, en dat in tegenstelling tot de PPS-projecten waarbij een deel van de financiering uit de privésector komt. “Bij die laatste komen de huurprijzen mogelijk onder druk te staan”, zo luidt het nog.

bron: Belga