Sector hoopvol over jeugdhulpvoorstellen Vandeurzen

Sector hoopvol over jeugdhulpvoorstellen Vandeurzen

Het Vlaams Welzijnsverbond reageert positief op de voorstellen van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen naar aanleiding van de dood van de negentienjarige Jordy Brouillard. “We moeten ernaar streven alle jongeren een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur te bieden als ze uit de jeugdhulp stromen”, zei de minister in het Vlaams parlement. Als een jongere de jeugdhulp verlaat moet er een ronde tafel worden georganiseerd, waar ook over het sociale netwerk wordt gepraat. “Indien een jongere geen vriendengroep, geen netwerk heeft, moet dat worden meegenomen in dat gesprek. Op dat moment moet worden afgesproken met wie de betrokkene contact kan opnemen als het niet lukt”, zei Vandeurzen. Volgens hem moet een meerderjarige ook achteraf nog terechtkunnen bij een instelling uit het jeugdwerk als hij daar nood aan heeft.

“Die ronde tafel lijkt ons een interessant voorstel, in het belang van de patiënt”, zegt Hendrik Delaruelle, directeur van het Welzijnsverbond. “Om dat mogelijk te maken moet de integrale jeugdhulp wel optimaal worden ingevoerd, zodat er geen cesuren meer zijn tussen de sectoren.”

Het verbond is ook tevreden met de mogelijkheid om als meerderjarige terug te vallen op de sector. Dat gebeurt nu al hier en daar, maar moet breed bekend worden gemaakt in de sector, zodat er geen interpretatieverschillen bestaan, is te horen.
Om alle voorstellen optimaal in te voeren is echter wel een flinke groei nodig, met bijhorende budgetten. “De wachtlijsten moeten absoluut worden weggewerkt”, besluit Delaruelle.

bron: Belga