Nieuwe Brusselse metrolijn moet tegen 2025 klaar zijn

Nieuwe Brusselse metrolijn moet tegen 2025 klaar zijn

De nieuwe Brusselse metrolijn die het Noordstation moet verbinden met Bordet in Evere moet tegen 2025 klaar zijn. Volgend jaar worden de vergunningen aangevraagd voor de aanleg van deze 5 km lange metrolijn, die zeven nieuwe stations zal tellen. Verwacht wordt dat de werken over drie jaar kunnen beginnen. De nieuwe lijn 3 zal ook een zuidelijk traject kennen. Tussen het Noordstation en de huidige premetrohalte Albert in Vorst wordt de premetro omgevormd tot een volwaardige metrolijn. Die omvorming zou al in 2022 klaar moeten zijn.
Vandaag stelden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en vicepremier Didier Reynders (MR), die bevoegd is voor het Belirisfonds (een fonds voor investeringen in Brussel), de plannen van het noordelijke, nieuwe deel voor.

Dat er net daar een nieuwe metro komt, heeft te maken met de verwachte demografische groei in het noorden van Brussel. Bovendien is het huidige openbaar vervoer naar dat deel van het gewest verzadigd en traag. De nieuwe metro verhoogt de capaciteit spectaculair. Bovendien zullen bepaalde wijken beter verbonden zijn met het centrum.

Het traject loopt van het Noordstation en er komen nieuwe stations aan Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet. Er komt ook een nieuw depot op de site van de bestaande MIVB-stelplaatsen in Haren. De kostprijs van de lijn tussen het Noordstation en Bordet wordt geraamd op 857 miljoen euro.

Dit najaar worden buurtbewoners geïnformeerd over het project. Volgend jaar worden vergunningen aangevraagd en vanaf 2019 zouden de werken starten. Er wordt met een tunnelboormachine gewerkt, waardoor vermeden wordt dat woonblokken moeten worden afgebroken en veel straten moeten worden opengelegd. De tunnel komt dertig meter diep te liggen, wat het risico op verzakkingen, trillingen en lawaai fors beperkt.

bron: Belga