Alle jongeren moeten begeleiding krijgen na jeugdhulp

Alle jongeren moeten begeleiding krijgen na jeugdhulp

We moeten ernaar streven alle jongeren een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur te bieden als ze uit de jeugdhulp stromen. Dat zei Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Vandeurzen werd er geïnterpelleerd door Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) naar aanleiding van het overlijden van Jordy. De negentienjarige Jordy Brouillard overleed in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. De jongen was het spoor bijster geraakt nadat hij de minderjarige jeugdhulp had verlaten en stierf van ontbering.

Van den Brandt en Van den Bossche wilden van de minister weten wat er in de toekomst kan worden ondernomen om een herhaling te vermijden. Van den Brandt ziet de oplossing vooral in trajectbegeleiding, waarbij een kwetsbare jongere gedurende zijn hele jeugd bij dezelfde persoon terecht kan. Volgens Van den Bossche is ook een systemische verandering nodig om de overgang naar de volwassenheid vlotter te laten verlopen.

De herwerking van de jeugdhulp, die volop aan de gang is, zal er finaal toe leiden dat geen enkele jongere de hulpverlening nog verlaat zonder een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur, verzekerde de minister. Die hulp kan de vorm aannemen van een vrijwillige coach, de pleegzorg, een hulpverlener of een dienst in de volwassen hulp, maar ze zal nooit zomaar wegvallen. “Bij de meeste begeleidingen is dit in de praktijk al het geval, maar lerende uit dit drama moeten we nog eens uitdrukkelijk aangeven dat dit de standaard moet zijn”, aldus Vandeurzen.

Het probleem kan ook niet worden opgelost met de jeugdhulp alleen. “We moeten af van het idee dat we alles met professionelen kunnen aanpakken”, zei de minister dinsdag. “Er is een shift nodig naar een meer alerte en actieve houding van ons allen tegenover de meest kwetsbare groepen.”

bron: Belga