Onzekerheid over reistijd veroorzaakt stress

Meer dan een werknemer op vier ervaart stress tijdens het pendelen. Toch is de oorzaak daarvan niet de afstand of de reistijd, maar wel de onvoorspelbaarheid van het traject. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Securex.

Vooral automobilisten ervaren stress op weg van of naar het werk (31%). Dat percentage ligt wat lager bij mensen die het openbaar vervoer nemen (26%), maar voetgangers en fietsers hebben het minste last van zorgen (11%).

Volgens Securex veroorzaakt niet de afstand en zelfs niet de tijd die werknemers verspillen de meeste stress. Het grootste probleem is dat de pendelaars op voorhand niet kunnen inschatten hoelang ze onderweg zullen zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Ongeveer één op de vijf respondenten (21%) vindt de duur van zijn traject onvoorspelbaar. Bij ruim een kwart van de werknemers die de auto gebruiken, is dit het geval (26%) en van de gebruikers van het openbaar vervoer bijna één op de vijf (18%).

Derde van de tijd in file

“Waar vroeger op een later uur naar het werk vertrekken nog een oplossing was, slibben nu de wegen vaak al dicht tijdens de daluren door wegenwerken, weersomstandigheden, of gewoon door het nog steeds toenemend aantal wagens en vrachtwagens op de weg”, verklaart Hermina Van Coillie, hr-research expert bij Securex. Zo staan automobilisten op hun woon-werktraject bijna een derde van hun totale reistijd in de file (29%).

Van Coillie wijst nog eens op het belang van werkbaar werk om mensen langer aan de slag te houden. “Om dit te realiseren, kunnen tijds- en plaatsonafhankelijk werken, zoals thuiswerk, een onderdeel van de oplossing zijn.” Ook carpoolen kan een uitweg bieden, maar slechts 1% van de respondenten gaf aan dat te doen.