“Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld”

Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld

Deze maand beginnen in Nieuwpoort de voorbereidende werken voor de bouw van een gloednieuwe stormkering. Dat druist echter in tegen een studie van het Waterbouwkundig Laboratorium op bestelling van de Maritieme Dienst Kust. Ook professor Georges Allaert, emeritus-professor Ruimtelijk Planning (UGent), is de plannen niet gunstig gezind. “Weggesmeten geld”, vindt Allaert. Vlaanderen zet echter door op basis van een tweede studie. De stormvloedkering in de havengeul moet de haven en het hinterland beschermen tegen een duizendjarige storm. Tegen eind dit jaar zou er al een aannemer aangesteld worden.

Nochtans leert een studie van het Waterbouwkundig Laboratorium dat een kering niet gunstig is. Enerzijds zou de stroming te groot worden waardoor zeilschepen moeilijk de haven binnen kunnen. Anderzijds kunnen er ook opstoppingen ontstaan, omdat verwacht wordt dat de beroeps- en recreatievaart in Nieuwpoort verder zal toenemen. En ook de reddingsdiensten kunnen geblokkeerd raken.

“Terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium gebruik maakt van vrij ruwe cijfers, heeft een gespecialiseerd bureau meer complexe modellen gebruikt en onderzoek ter plaatse gedaan met een proefopstelling. Er is wel degelijk rekening gehouden met de studie. Zo werd de doorvaarbreedte aangepast”, meent het kabinet van Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA).

“Er wordt gezegd dat de studie van het Waterbouwkundig Labo te theoretisch is, maar dat klopt niet. Onbegrijpelijk dat Vlaanderen een studie vanuit de eigen diensten naast zich neerlegt”, aldus professor Allaert. “Bovendien moet je altijd zoeken naar toegevoegde waarde. Deze muur heeft die niet, integendeel.” De professor stelt een strekdam voor. “Een muur is een te defensief project. Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen: verduining in combinatie met verhoging zandbanken. Het ontbreekt Vlaanderen aan een totaalvisie op lange termijn. Een strekdam hoeft niet duurder te zijn dan de kering, maar je kan er wel toegevoegde waarde aan koppelen”, aldus Allaert.

De kering zou 50 miljoen euro gaan kosten. De diensten van Weyts weerleggen dat een strekdam beter is. “Het alternatief van een strekdam in Nieuwpoort is jaren geleden al onderzocht en verworpen. Een strekdam zal immers niet beletten dat de erg laag geleden kades overstromen bij stormweer.”

bron: Belga