Natuurbeschermers roepen op tot stopzetting ivoorhandel

Natuurbeschermers roepen op tot stopzetting ivoorhandel

De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) heeft zaterdag op de slotdag van zijn bijeenkomst in Hawaï opgeroepen om een einde te maken aan de binnenlandse ivoorhandel.
De meer dan 8.000 afgevaardigden van de IUCN legden op de bijeenkomst de wereldwijde prioriteiten op het vlak van natuurbehoud vast. Na intensief overleg en ondanks het bezwaar dat Namibië, Zuid-Afrika en Japan maakten, werd op de laatste dag toch een motie over de handel in ivoor aangenomen.
De tekst dringt er bij de regeringen van de landen waarbinnen ivoor wordt verhandeld op aan om alle nodige maatregelen te nemen om dit te stoppen.
De binnenlandse ivoorhandel in Japan en Namibië groeit, en de twee landen probeerden tevergeefs amendementen aan te brengen op de tekst.
“Het is de eerste keer dat een internationaal orgaan elk land ter wereld oproept om een einde te maken aan de ivoorhandel”, verklaarde Andrew Wetzler van de Amerikaanse Natural Resources Defense Council (NRDC).

bron: Belga