Vlaanderen maakt 14,5 miljoen euro vrij voor restauratie Bokrijk

Vlaanderen maakt 14

Het Openluchtmuseum Bokrijk gaat op vijf jaar tijd alle monumenten restaureren. De Vlaamse regering maakte een premie van 14,5 miljoen euro vrij die deze grootschalige restauratiecampagne, de eerste in de geschiedenis van Bokrijk, mogelijk moet maken. Dat zegt minister-president Geert Bourgeois. Bokrijk biedt plaats aan een verzameling authentieke gebouwen uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Deze verzameling representatief onroerend erfgoed van 120 historische gebouwen is sinds 1996 beschermd als monument.
Tijdens de opmaak van een masterplan werd echter duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het patrimonium zich opdringt. Gelet op de omvang en complexiteit van het project vroeg Bokrijk aan de Vlaamse overheid om een meerjarenpremieovereenkomst te sluiten.

De Vlaamse regering besliste vandaag om tegemoet te komen aan deze vraag en sluit met Bokrijk een meerjarige overeenkomst van 14,5 miljoen euro, gespreid over vijf fases voor een periode van vijf jaar. Aangezien het museum erkend is als open erfgoed, dekt de premie zowat 80% van de geraamde kosten. De provincie Limburg engageert zich voor de bijkomende financiering.

bron: Belga