Oost-Vlaanderen werkt aan Family Justice Center om partnergeweld aan te pakken

Hulpverlening, politie en justitie in Oost-Vlaanderen werken aan de oprichting van een provinciaal aanspreekpunt (Family Justice Center) waar slachtoffers van partnergeweld maar één keer hun verhaal moeten doen en van daaruit een gepaste zorg krijgen. Dat meldt CAW Oost-Vlaanderen, nadat deze week een wake gehouden was voor een 31-jarige vrouw die eind augustus in Gent om het leven kwam door intrafamiliaal geweld. Een Familiy Justice Center is een van oorsprong Amerikaans initiatief en staat voor een ketenaanpak van familiaal geweld. Eind juni werd in Antwerpen een charter ondertekend voor de oprichting van een Family Justice Center in die provincie. Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) verklaarde toen dat hij het initiatief tegen 2020 in alle Vlaamse provincies wil uitgerold zien.

CAW Oost-Vlaanderen, de lokale politie, de dienst slachtofferhulp binnen het justitiehuis, de diensten van de stad Gent, het Centrum Geestelijke Gezondheid en medewerkers van de provincie willen elk vanuit het eigen aanbod en expertise een bijdrage leveren. “We willen duidelijke afstemming tussen hulpverlening, politie en justitie rond complexe dossiers van familiaal geweld met als doel het stoppen van partnergeweld en het vergroten van de beschermende factoren in cliëntsystemen”, zegt Mieke Van Durme (CAW Oost-Vlaanderen). “Extreem partnergeweld vraagt voornamelijk snel en kordaat installeren van veiligheid, en een structuur waar de verschillende actoren van hulpverlening, justitie en politie binnen een duidelijk kader afgestemd en gecoördineerd kunnen samenwerken met de direct betrokkenen.”

bron: Belga