Eerste rechtbankzitting over collectieve vordering Test-Aankoop tegen VW op 10 oktober

Eerste rechtbankzitting over collectieve vordering Test-Aankoop tegen VW op 10 oktober

De eerste rechtbankzitting over de groepsvordering die Test-Aankoop heeft ingesteld tegen Volkswagen en Volkswagen-distributeur D’Ieteren over de sjoemelsoftware, zal op 10 oktober plaatsvinden, voor de 22ste kamer van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Op die zitting zal wel enkel over de ontvankelijkheid van de vordering gepleit worden. Dat meldt meester Bart Volders, advocaat van Test-Aankoop. Test-Aankoop heeft al 8.000 dossiers verzameld van klanten die willen deelnemen aan de groepsvordering tegen Volkswagen. De autobouwer gaf in september 2015 toe dat in 11 miljoen voertuigen software was ingebouwd om een loopje te nemen met de uitstoottests. 8,5 miljoen van die voertuigen waren op de Europese markt terechtgekomen maar terwijl Volkswagen in de Verenigde Staten 14,7 miljard dollar uitgetrokken heeft om gedupeerde consumenten te compenseren, is er in Europa nog geen schadevergoeding betaald.

Test-Aankoop is van mening dat ook de Europese consumenten recht hebben op een vergoeding en eist dat de klanten de aankoopprijs van hun wagen terugbetaald krijgen en hun wagen mogen houden. Daarvoor heeft het een groepsvordering ingesteld.

“De Belgische wet voorziet dat de procedure over groepsvorderingen in drie fases verloopt”, zegt meester Bart Volders van Test-Aankoop. “In de eerste fase wordt bekeken of de vordering ontvankelijk is, nadien begeleidt de rechtbank de onderhandelingen voor een mogelijke minnelijke schikking tussen partijen, en als er geen dergelijke schikking mogelijk is, wordt de grond van de zaak behandeld. De eerste fase, de pleidooien over de ontvankelijkheid, zullen op 10 oktober plaatsvinden.”

Test-Aankoop stelt ook voor dat de groepsvordering volgens een zogenaamd opt-out-systeem zou verlopen, waardoor Volkswagenklanten automatisch zouden deelnemen aan de groepsvordering en recht zouden hebben op een eventuele vergoeding tenzij zij er uitdrukkelijk voor kiezen om niet mee te doen.

bron: Belga