Congres VS keurt 9/11- wet goed die op veto Witte Huis zal stuiten

Congres VS keurt 9/11- wet goed die op veto Witte Huis zal stuiten

Het Congres stuurt een wet(sontwerp) ter goedkeuring naar president Barack Obama dat nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001 het recht geeft Saoedi-Arabië gerechtelijk te vervolgens wegens terrorisme. Uit de beruchte ontbrekende 28 bladzijden van het 9/11-rapport is immers gebleken dat de aanslagplegers mochten rekenen op – minstens – financiële steun uit het wahhabitische koninkrijk. De wetgevers in Washington vrezen echter dat hun voorstel op een presidentieel veto zal stuiten, gezien de al decennia geldende Amerikaans-Saoedische afspraak “veiligheid (en wapens) voor olie”. Het wetsontwerp werd in het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd bij verbale stemming. De parlementsleden vinden het een “moreel imperatief” om de nabestaanden de kans te geven, tenminste de geldschieters van de daders van 9/11 te vervolgen. Van die 19 daders kwamen er 15 uit Saoedi-Arabië.
Riyad lobbyt al jaren tegen die wetgeving, tot nu toe met succes. Een presidentieel veto is des te waarschijnlijker nu er weer een Amerikaanse mega-wapenlevering aan Riyad in de pijplijn zit. Riyad gebruikt die wapens niet louter om “defensieve” redenen, maar ook, onder andere, voor haar interventie in Jemen en voor het bevoorraden van jihadisten in Syrië.

bron: Belga