Aantal asielzoekers opnieuw in stijgende lijn

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreerde in augustus 1.673 asielzoekers, een stijging met 26,6 procent tegenover juli. Ook toen tekende zich al een stijgende tendens af, na de drastische terugval in de eerste jaarhelft, zegt het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) op zijn website. Het aantal asielzoekers in augustus van dit jaar ligt wel fors lager dan dat van augustus vorig jaar, toen er 5.595 asielzoekers werden geregistreerd. De instroom van asielzoekers liep toen naar een hoogtepunt, tot 6.830 in de maand september.
Het lager aantal asielzoekers in de eerste acht maanden van dit jaar is hoofdzakelijk te wijten aan een sterke vermindering van het aantal personen afkomstig uit Irak, Syrië en Afghanistan. Dat blijven wel de belangrijkste herkomstlanden, met Guinee op een gedeelde derde plaats.

Het CGVS nam vorige maand een beslissing over 2.111 personen. Aan 61,5 procent van hen werd de vluchtelingenstatus (48,4%) of de subsidiaire beschermingsstatus (13,1 procent) toegekend.
In absolute aantallen kende het CGVS in de eerste 8 maanden van 2016 aan 10.845 personen een asielstatus toe, evenveel als in heel 2015, toen 10.798 personen asiel kregen in België.

bron: Belga