Antwerpen voert vestigingstoelating in voor niet-professionele massagesalons

Antwerpen voert als eerste stad in Vlaanderen op 16 oktober een verplichte vestigingstoelating in voor niet-professionele massagesalons. “Met deze Vlaamse primeur willen we vooral mensenhandel en verdoken prostitutie bestrijden”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). De vestigingstoelating zorgt er immers voor dat deze salons grondig gecontroleerd worden.
De voorbije vijf jaar is het aantal ondernemingen in Antwerpen waar massages kunnen aangeboden worden verdubbeld. Er zijn er nu meer dan 500. Vooral de opkomst van zogenaamde Oosterse massagesalons vindt de stad zorgwekkend.
Een groeiend aantal zaken, geschat op een zeventigtal, biedt massages aan zonder aantoonbare beroepsbekwaamheid en zonder aangesloten te zijn bij een wettelijk erkende beroepsvereniging, wat veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Daarom zullen niet-professionele massagesalons voortaan onderworpen worden aan een vestigingstoelating waar een uitvoerige controle aan voorafgaat. De stad wil zo ook mensenhandel en verdoken prostitutie bestrijden.
“Onderzoek wijst uit dat masseuses in zulke zaken zich soms in erg kwetsbare posities bevinden. Door de controle kunnen we hen naar hulpverlening leiden en zo de werkomstandigheden verbeteren. Ook een strenge controle op brandveiligheid, pandkwaliteit en hygiëne is noodzakelijk. Daarnaast volgt een grondig politieonderzoek”, zegt burgemeester De Wever.
Massagesalons die niet in orde zijn met de voorschriften, riskeren een administratieve geldboete of een sluiting. Zonder vestigingstoelating kunnen ze zelfs onmiddellijk gesloten worden door de politie.

bron: Belga