Ministers Gatz en Madrane plannen burgerkabinet over Brussel

Ministers Gatz en Madrane plannen burgerkabinet over Brussel

Hoe beleven Walen, Vlamingen en Brusselaars hun hoofdstad? Wat verwachten ze van Brussel? Wat trekt hen aan in de hoofdstad? Of wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Wallonië en Vlaanderen en de inwoners van Brussel versterkt worden? Op deze vragen willen Vlaams minister Sven Gatz en Franse gemeenschapsminister Rachid Madrane, beiden bevoegd voor Brusselse aangelegenheden in hun regering, een antwoord in het Burgerkabinet dat ze in het voorjaar van 2017 willen houden. Gatz organiseerde eerder al twee Burgerkabinetten over cultuur en jeugd. Die leidden elk tot een tiental aanbevelingen die in de beleidsbrieven werden opgenomen.

“Een dergelijke raadpleging is geheel nieuw”, zegt Rachid Madrane. “Het Burgerkabinet geeft ons de mogelijkheid een gemeenschappelijke en gedeelde visie voor Brussel te ontwikkelen. Het Burgerkabinet is een innovatieve en democratische manier om burgers te betrekken in alle wijken van de stad. Zeker voor mensen die vinden dat een stem uitbrengen onvoldoende is, of voor zij die zich niet betrokken voelen bij lokale projecten van de stad.”

Deze Burgerkabinetten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap behandelen eenzelfde thematiek maar lopen een afzonderlijk traject. Het is wel de bedoeling om beide trajecten thematisch zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De resultaten van beide trajecten zullen op een wetenschappelijk onderbouwde manier worden verwerkt door Franstalige en Nederlandstalige academici van de Brusselse universiteiten.

“Brussel en Vlaanderen kampen in deze onzekere tijden met heel wat gemeenschappelijke uitdagingen. Met een Burgerkabinet wil ik proberen het wederzijds begrip tussen de inwoners van Vlaanderen en die van hun hoofdstad te versterken”, zegt Gatz.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via [email protected]

bron: Belga