John Crombez moet kegels rechtzetten in Hasseltse sp.a

John Crombez moet kegels rechtzetten in Hasseltse sp.a

Sp.a-partijvoorzitter John Crombez is naar Hasselt gereisd om te bemiddelen in het publiek geëscaleerde conflict tussen burgemeester Hilde Claes en haar (voormalige) vertrouwelingen Rob Beenders en Valerie Del Re. Die twee laatsten begrijpen absoluut niet waarom Hilde Claes in een interview met TV Limburg hen beschuldigde achterbakse leugenaars te zijn. “Ik dacht eerst aan een grap met een verborgen camera”, reageert Rob Beenders laconiek. De zware uithaal van Hilde Claes aan haar partijgenoten heeft diepe wonden geslagen. Op een vergadering, woensdagavond in Hasselt, zullen alle betrokkenen aan tafel zitten om de polemiek te bespreken. Daarvoor is zelfs nationaal partijvoorzitter John Crombez naar Hasselt gekomen. Hij wil bemiddelen in het conflict.

Intussen begrijpen schepen van Financiën en Jeugd Valerie Del Re en voormalig schepen en Vlaams Parlementslid Rob Beenders totaal niet wat de burgemeester bezield heeft. “Ik viel compleet van mijn stoel”, zegt Rob Beenders. “Ik dacht eerst dat het een grap met een verborgen camera was… Waarom de burgemeester zo uithaalt, is mij een raadsel. Mijn reactie op de vermeende belangenvermenging, zoals woensdag gepubliceerd in Het Belang van Limburg, is met haar en haar kabinet doorgesproken. Dat kan dus niet het probleem zijn. Ik hoop tijdens de partijvergadering meer duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen van Hilde Claes. Ik weet echt niet waar ze naartoe wil. Ik hoop van harte dat het een open en positief gesprek wordt waarbij eventuele misverstanden kunnen uitgeklaard worden.”

bron: Belga