Indiërs mogen geen alcohol meer drinken

In India hebben al vier staten alcohol volledig verboden, andere staten volgen waarschijnlijk. De drooglegging heeft echter ook negatieve gevolgen.

De Verenigde Staten voerden in de jaren 20 de ‘Prohibition’ door. Gedurende meer dan tien jaar was de verkoop van alcohol nagenoeg overal verboden. De maffia profiteerde op grote schaal en geheime cafétjes floreerden.

De Indische ‘Prohibition’ is nu al dubbel zo omvangrijk als de Amerikaanse van begin vorige eeuw. Zo’n 200 miljoen mensen mogen geen alcohol meer drinken.

Problematisch

Op die manier willen politici het zorgwekkende alcoholmisbruik aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat het aantal Indiërs met problematisch drinkgedrag snel stijgt. Maar liefst 93% van alle alcoholconsumptie is sterke drank. Dat wijst erop dat men vooral drinkt om dronken te worden, wat ook blijkt uit onderzoek.

Doodstraf

De straffen zijn streng. In de deelstaat Bihar kan je ter dood veroordeeld worden voor de verkoop van geestrijke drank en kan je levenslang krijgen voor consumptie ervan. Het beleid is echter niet onverdeeld succesvol. Zo kan je in de meeste dorpen zonder veel problemen nog steeds alcohol verkrijgen en is er een bloeiende illegale handel. Criminelen smokkelen het goedje van de ene staat naar de andere met de hulp van corruptie politieagenten, politici en ambtenaren. Ten slotte zijn er ook regelmatig sterfgevallen door het drinken van zelfgestookte sterke drank.

Toch hopen activisten dat het alcoholverbod verandering kan brengen in enkele grote maatschappelijke problemen waar het land mee kampt, zoals de golf van verkeersdoden, partnergeweld en het grote aantal gezinnen met hoge schulden.