Ringland verlengt Antwerpse files

Ringland verlengt Antwerpse files

Meer sluipverkeer en files: het milieueffectenrapport voor een onderdeel van het Oosterweel-project is haast vernietigend voor Ringland. “Dit probleem is niet oplosbaar”, zo staat vandaag te lezen in De Standaard. Het doek dreigt te vallen over Ringland. Een plan-MER, opgesteld door het onafhankelijke studiebureau Transport&Mobility Leuven (TML), velt een uiterst kritisch advies over het concept. De voorgestelde oplossing verlengt de files en doet het sluipverkeer toenemen. “Dit probleem is niet oplosbaar”, luidt het strenge oordeel.

Het plan-MER, dat De Standaard in handen kreeg, onderzoekt eigenlijk de mogelijke bouw van de bypass A102-R11bis, die Ekeren via Wommelgem en Mortsel met de E19 in Wilrijk moet verbinden. Ook dit project wordt geconfronteerd met erg kritische bemerkingen. Volgens TML is er nauwelijks sprake van een structurele verkeersverbetering.

Het burgerplatform stelt een scheiding van het doorgaande en stedelijke verkeer voor in een combinatie van tunnels. Daarbovenop komt een heraangelegde Singel. Maar TML spreekt van een “onlogisch systeem” dat “geen duurzame basis vormt voor de uitbouw van een goed hiërarchisch gestructureerd wegensysteem in de Antwerpse regio”.

Als conclusie scoort Ringland (een flink stuk) slechter dan het door de Vlaamse regering besliste Oosterweel. Het onderzoek zegt niets over een mogelijke overkapping. Half september bespreken de betrokken overheden dit plan-MER.

bron: Belga