1.500 Vlaamse studenten krijgen leefloon

20140508 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows students working during a lecture at university college in Brussels, Thursday 08 May 2014. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

Ongeveer 1.500 jongeren in Vlaanderen kunnen tijdens hun studies rekenen op een leefloon. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen helpt sommige studenten al financieel met studietoelagen, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen die jongeren ook recht hebben op een leefloon. Het aantal kandidaten voor die ondersteuning lag vorig jaar op ongeveer 1.500, waarvan iets meer dan 1.000 in het hoger onderwijs studeerden.

“Het is belangrijk dat die jongeren op deze manier toch een diploma kunnen verwerven”, aldus het Vlaams parlementslid. “Een diploma biedt immers veel meer kansen voor de toekomst.”

Onderwijsminister Crevits laat onderzoeken of het mogelijk is om studenten met een leefloon die er recht op hebben automatisch een school- of studietoelage toe te kennen. Op die manier kan vermeden worden dat sommige jongeren hun steun mislopen.