Spoorvakbond misnoegd over helpende soldaten

De Waalse spoorvakbond CGSP vindt het niet kunnen dat soldaten reizigers helpen, terwijl “het NMBS-personeel vervangen wordt door automaten”. De aanleiding van de uitval is een foto van oude dame die ondersteund wordt door twee soldaten.

Twee soldaten, die naar aanleiding van de terreurdreiging in het station van Brussel-Zuid geplaatst zijn, helpen een oude vrouw op weg naar haar spoor. Wat er uitziet als een idyllisch, menslievend tafereel, is voor de CGSP een negatief gevolg van de afbouw van het spoorpersoneel. De Facebook-groep Parole de Cheminots deelde de foto met de oproep om de medewerkers van de NMBS een hart onder de riem te steken.

“De mensen die klanten moeten helpen zijn steeds minder en minder aanwezig in de stations”, aldus Brussels CSGP-secretaris Philippe Dubois. “Het is hun rol om minder mobiele mensen bij te staan. We willen de militairen niet stigmatiseren.”

De boodschap werd toch enigszins anders opgevat in de legerrangen. “Iemand helpen wil niet zeggen dat je de plaats van iemand anders inneemt’, stelt Gilles Van Oosthuijze van de Franstalige afdeling van de Defensie-vakbond SLFP in de kranten van Sudpresse. “Dit is een taak van burgerzin. Niemand steelt het werk van de spoorbeambten. De Parole de Cheminots had eerder ook al kritiek op de militairen die werden ingeschakeld in de gevangenissen tijdens de cipiersstaking.”

Foto Facebook / Parole de Cheminots