Werkgroep moet N-VA internationaal beter op de kaart zetten

Werkgroep moet N-VA internationaal beter op de kaart zetten

Om zichzelf internationaal beter op de kaart te zetten én om meer te wegen op het Vlaams en federaal buitenlandbeleid, heeft N-VA een interne werkgroep in het leven geroepen. N-VA Internationaal heet de boreling en zijn taak is de internationale strategie van de Vlaamsnationalisten concreet gestalte te geven. Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe, Kamerlid Peter Luykx en Europees parlementslid Sander Loones trekken de operatie. N-VA is in de eerste plaats van plan actief te communiceren over zichzelf en over de “eigenheden en eigenaardigheden” van het Belgische staatsbestel. “Het is dringend noodzakelijk dat de internationale gemeenschap weet dat het zwaartepunt in België bij de deelstaten ligt en Vlaanderen veruit de belangrijkste deelstaat is”, legt N-VA uit.

De grootste partij van het land wil daarvoor haar internationaal netwerk uitbreiden. Naast het politiek netwerk, moeten ook meer contacten worden gelegd met de buitenlandse media. De partij voert daarvoor aan dat die internationale media immers nog al te vaak hun informatie over N-VA uit Franstalige bronnen halen.

De werkgroep zal ook intern een “allesomvattende” partijvisie ontwikkelen waarbij internationale dossiers op de verschillende beleidsniveaus gecoördineerd worden opgevolgd. Bedoeling is tegelijkertijd een “internationale reflex” aan te kweken bij de studiedienst, fractiemedewerkers en Jong N-VA.

Dat de partij zich internationaal profileert, heet geen toeval te zijn. “De N-VA wil mee wegen op het buitenlands beleid dat steeds meer impact heeft op het dagelijks leven van de Vlaming”. Vanlouwe voert daarbij aan dat N-VA voor Europese samenwerking pleit omdat Vlaanderen daar beter van wordt. “Maar als eurorealisten wijzen we het idee van een grote Europese superstaat resoluut af”.

Luykx breekt een lans voor de modernisering en objectivering van de diplomatieke benoemingen. “Het Belgique à papa is al lang dood en het wordt tijd dat alle federale diplomaten dit ook inzien. Daarnaast worden de mensen op diplomatieke posten al te vaak puur politiek benoemd”, legt Luykx uit. “De diplomatieke carrière moet dringend worden geobjectiveerd”. Vanlouwe breekt dan weer een lans voor een verdere professionalisering van de Vlaamse diplomatie en een “doelgerichte culturele, academische en publieksdiplomatie”.

bron: Belga