Jonge extremisten krijgen zachte aanpak

Jonge extremisten krijgen zachte aanpak

De Vlaamse jeugd­instellingen gaan geradicaliseerde jon­geren helemaal an­ders aanpakken dan volwassenen. In tegenstelling tot de gevangenissen, waar er speciale vleugels zijn geopend voor ra­dicale gedetineerden, kiest de jeugdzorg in een nieuw actieplan voor openheid en dialoog, schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Zo worden de extreme ideeën van geradicaliseerde jongeren niet openlijk verworpen. ­Bovendien worden de jongeren niet geïsoleerd, maar wordt er bewust gekozen hen op te nemen binnen de leefgroepen. Pas als ze betrapt worden op het ronselen van nieuwe rekruten voor de jihad, worden de jongeren weg­gehaald van tussen de anderen.

Nog opvallender is de uitdrukkelijke vraag aan opvoeders om niet lijnrecht in te gaan tegen de radicale ideeën van de jongeren. De opvoeders krijgen de opdracht om begrip te tonen, geduld te oefenen en op zachte wijze alternatieven aan te dragen, in de hoop de radicale ideeën alsnog te kunnen counteren.

Er gelden voor radicale jongeren ook strengere regels voor contact met familie en vrienden. Bovendien krijgt het personeel van de instellingen de opdracht om mee te werken met veiligheidsdiensten als er een formele terreurdreiging is.

Volgens het Agentschap Jongerenwelzijn zijn er de voorbije jaren slechts een viertal geradicaliseerde jongeren in de instellingen opgesloten.

bron: Belga