“Zoek verkoeling op en drink voldoende water”

Zoek verkoeling op en drink voldoende water

Van bij het afkondigen van fase 2 van het waarschuwingsplan voor een hittegolf, vanaf morgen tot en met aanstaande zondag, brengt het (gewestelijke) Agentschap Zorg en Gezondheid doelgroepen in de medische en zorgsector – concreet: gezondheidswerkers, ziekenhuizen, bejaardenhuizen… – op de hoogte en vraagt bijkomende maatregelen te nemen en extra waakzaam te zijn, vooral bij de meest kwetsbare personen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken. De beste raad die in deze fase gegeven kan worden is verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken, ook als je niet meteen dorst hebt. “Warmte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, duizeligheid of hoofdpijn. Door uitdroging kunnen krampen, misselijkheid, uitputting en zelfs bewusteloosheid optreden”, staat te lezen op de website van het Agentschap Zorg en gezondheid.
De belangrijkste remedies voor deze symptomen, waar je zelf voor kan zorgen, is het zorgen voor afkoeling, voldoende drinken en rust nemen. Slaapplaatsen moeten zo koel mogelijk gehouden worden en je trekt ook best zo licht mogelijke kledij aan. In ernstige gevallen, bij bewustzijnsverlies, moet zo snel mogelijk een arts geraadpleegd worden.

Het onderdeel ozon van het waarschuwingsplan wordt voorlopig nog niet geactiveerd, omdat de waarschuwingsdrempel dinsdag en woensdag nog niet zal overschreden worden. Vanaf woensdag neemt de kans op het overschrijden van de Europese informatiedrempel van 180 µg/m3 ozon toe. Dan zal preciezere informatie verspreid worden, aldus de intergewestelijke cel voor het leefmilieu (Ircel).
Het is nog maar de tweede keer deze zomer dat waarschuwingsfase 2 van het hitteplan wordt geactiveerd. De vorige keer was van maandag 18 tot donderdag 21 juli.

bron: Belga