Rijscholen op zoek naar minstens 250 lesgevers

Rijscholen op zoek naar minstens 250 lesgevers

De rijschoolsector heeft vandaag een tekort aan minstens een 250-tal lesgevers. De nieuwe normen in de rijopleiding en examinering, vanaf juni 2017, en de vergrijzing in de sector maken dat dat aantal nog makkelijk kan vermenigvuldigen. Dat meldt Federdrive, dat erkende rijscholen en opleidingscentra verenigt. “Omdat rijopleiding – terecht – als een van de pijlers van de verkeersveiligheid wordt beschouwd en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts werk maakt van de verbetering ervan, zullen in de toekomst meer én andere rijlesgevers nodig zijn”, zo waarschuwt Federdrive.
De federatie benadrukt dat de lat steeds hoger gelegd wordt voor beginnende autobestuurders, “maar ook voor rijschoollesgevers”. “De aankondiging van de aanpassing van de rijopleiding door minister Weyts leidt bovendien tot een piekmoment in de vraag naar rijopleidingen”, luidt het.

Volgens Federdrive is de rijschoolsector bij uitstek een sector die inzet op moeilijkere arbeidsprofielen. Leeftijd of voorgeschiedenis van een nieuwe lesgever zijn minder van belang, zodat in de sector bij uitstek veel 50-plussers en langdurig werklozen aan de slag kunnen.
Op zaterdag 27 augustus gooien de leden van Federdrive alvast de deuren open om potentiële rijlesgevers te laten kennismaken met de job. Een lijst met de 57 deelnemende rijscholen in Vlaanderen is beschikbaar via www.rijschoollesgever.be.

bron: Belga