Advocaten woedend op Francken om ‘procedureboete’

Advocaten woedend op Francken om 'procedureboete'

De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die alle Vlaamse advocaten groepeert, reageert bijzonder misnoegd op het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om advocaten die asielzoekers bijstaan door het uitputten van procedures, te sanctioneren. Francken had zaterdag in De Tijd ervoor gepleit om wie onrechtmatig gebruik maakt van beroepsprocedures, te beboeten. “Staatssecretaris Francken heeft het over ‘onterecht’ procederen, maar het is niet aan de overheid – die trouwens in die zaken de tegenpartij is van de asielzoeker – om daarover te beslissen”, stelt OVB in een persbericht maandagnamiddag.

“Staatssecretaris Francken laat zich bovendien in met een materie, het procesrecht, die niet onder zijn bevoegdheid valt”, zegt OVB-voorzitter Dominique Matthys. “De advocaat beslist onafhankelijk en in eer en geweten, of en wanneer hij zijn cliënt vertegenwoordigt en dus zijn rechten verdedigt. De advocaat, zo zegt de wet, oefent zijn beroep in alle vrijheid en onafhankelijkheid uit. Dit is voor iedere burger die bijstand nodig heeft van het grootste belang en dus voor de advocatuur levensnoodzakelijk. Dit principe op de helling zetten, komt neer op de negatie van het onvoorwaardelijke recht van eenieder om zich tot de rechtbank te richten.”

OVB-voorzitter Matthys betreurt ook het terugkerende gerucht, als zouden advocaten misbruik maken van procedures en hier een aardige duit voor betaald krijgen als ze pro Deo optreden. “Dit klopt niet. Advocaten worden gecontroleerd op roekeloos procederen door het Bureau voor Juridische Bijstand en kunnen daarvoor gesanctioneerd worden.”

bron: Belga