Leefbaarheid in België gaat achteruit

België staat van 41 Europese landen op de 21ste plaats als het aankomt op leefbaarheid. De werkloosheid bij jongeren en immigranten liggen aan de oorsprong van het matige resultaat.

Ben je op zoek naar de ideale omstandigheden voor een vruchtbaar en gezond leven? Verhuis dan als de bliksem naar Scandinavië. Zweden, Denemarken en Noorwegen nemen namelijk de top drie in van een studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung naar de leefbaarheid van de landen van de Europese Unie en OESO.

Leemtes in integratiepolitiek

De resultaten van de ‘Sustainable Governance indicators’ brachten minder goed nieuws voor België. Ons land eindigde op de 21ste plaats van de 41 landen, vijf plaatsen onder het resultaat van 2014. De oorzaak voor de terugval is de hoge werkloosheid bij jongeren en immigranten.

De werkonzekerheid bij jongeren is al langer een probleem in België. Met 22,1% ligt die namelijk relatief hoog en bovendien is de langdurige werkloosheid de laatste jaren gestegen tot 4,45%. Die “zwakke dynamiek” doet onze arbeidsmarkt op een 26ste plaats eindigen.

Het tweede grote zorgpunt zijn “de leemtes” in de integratiepolitiek. Ons land staat slechts op de 39ste plaats wat betreft de werkloosheidsgraad bij immigranten in vergelijking met die van Belgische inwoners. “België heeft nooit adequaat geïnvesteerd in onderwijs om immigranten en hun kinderen makkelijk te doen integreren in de economie”, luidt het in het rapport. “Dat heeft geleid tot een hoge werkloosheidsgraad onder immigranten, die vooral gegroepeerd zijn in stedelijke gebieden en met name Brussel. De diep gelegen verschillen tussen Belgische inwoners en inwoners met een niet-Europese origine wat betreft opleiding en werkloosheid doen dat aanhouden.”

Foto Belga / C. Ketels