Tot 35 keer minder steun voor zonnepanelen

Tot 35 keer minder steun voor zonnepanelen

De steun voor recente zonnepanelen ligt 2 tot 35 keer lager dan voordien. De daling is het gevolg van de hogere elektriciteitsprijzen, schrijft De Standaard. Vijftienduizend gezinnen krijgen sinds 1 augustus minder overheidssteun. De steun voor nieuwe zonnepanelen wordt sinds 2013 aangepast aan de elektriciteitsprijzen, om oversubsidiëring te vermijden. Het systeem garandeert een rendement van vijf procent op de investering. Daalt de elektriciteitsprijs, dan stijgt de steun, en vice versa.

Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap blijkt nu dat de bestaande ondersteuning voor installaties die in dienst werden genomen tussen begin 2013 en midden 2015 fors daalt. Voor installaties uit 2013 wordt de steun meer dan gehalveerd en is nu 2.710 in plaats van 1.222 Kwh opgewekte energie nodig voor een groenestroomcertificaat van 93 euro. Installaties in dienst genomen tussen 1 januari 2015 en 14 juni 2015 moeten voortaan 79.365 Kwh opwekken voor zo’n groenestroomcertificaat, meer dan 35 keer zoveel als voorheen.

Door de hogere prijzen worden zonnepanelen uit zichzelf rendabeler, zodat ze minder ondersteuning nodig hebben. Alleen voor eigenaars van zonnepanelen die tussen 2013 en midden 2015 zijn geplaatst, daalt de steun. Het gaat om meer dan 15.000 personen. Voor oudere installaties ligt de steun vast. Installaties vanaf midden 2015 hebben helemaal geen recht meer op ondersteuning.

bron: Belga