Arbeidsinspectie pleit Mechelse politie vrij van “racistische cultuur”

Arbeidsinspectie pleit Mechelse politie vrij van "racistische cultuur"

De federale arbeidsinspectie “Toezicht op de sociale wetten” van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de voorbije maanden tijdens een doorlichting vastgesteld dat er geen racistische cultuur heerst of geduld wordt in het korps van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Dat laat de dienst weten in een persbericht. De doorlichting kwam er naar aanleiding van verschillende berichten in de media over vermeende gevallen van racisme, pestgedrag en discriminatie binnen het korps. De gepubliceerde verhalen blijken volgens de arbeidsinspectie na onderzoek “veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers”. Geen van de onderzochte gevallen beantwoorden aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt en de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven, hebben dat laatste volgens de inspectie ook beaamd. De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel “een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd”, dat hand in hand gaat met “een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid”.

bron: Belga