“We creëren rechtsgrond, zodat politie inhaalverbod kan vaststellen via camera’s”

We creëren rechtsgrond, zodat politie inhaalverbod kan vaststellen via camera's

“Het zal niet een ambtenaar van de FOD Mobiliteit zijn die vaststellingen doet en sancties oplegt aan truckers die bij regenweer het inhaalverbod aan hun laars lappen”, preciseert Jasper Pillen, woordvoerder van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Wat de minister doet met zijn wetsontwerp is een kader creëren, een rechtsgrond verschaffen op grond waarvan de politie dan vaststellingen kan doen en bekeuringen kan uitschrijven. De camera’s die langs de autowegen zijn opgesteld, vallen overigens onder de bevoegdheid van het gewest.” De kranten van Mediahuis berichten vandaag over de mogelijkheid die Bellot wil creëren om vanaf volgend jaar met onbemande camera’s en flitspalen truckers te verbaliseren, als ze inhalen bij regenweer. Nu moet de politie dat nog doen met eigen vaststellingen. Er zijn amper 500 bekeuringen per jaar.

Komen er ook andere overtredingen in aanmerking om via die onbemande camera’s vastgesteld en gesanctioneerd te worden? “Daar willen we nu geen commentaar op geven”, aldus de woordvoerder van minister Bellot. “Daarmee zouden we dan weer een ander debat openen. Dat moet eerst binnen de regering uitgeklaard worden.”

bron: Belga