Amper 19 veroordelingen voor racisme in 2015

Amper 19 veroordelingen voor racisme in 2015

De voorbije vijf jaar is het aantal strafrechtelijke veroordelingen voor racisme en xenofobie in ons land alleen maar afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst voor het strafrechtelijk beleid van de federale overheidsdienst Justitie, schrijven De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag. In 2010 waren er nog 49 definitieve strafrechtelijke veroordelingen voor racisme en xenofobie op basis van de antiracismewet van 1981. Sindsdien is het aantal veroordelingen alleen maar gedaald, tot 19 in 2015.

De daling is niet noodzakelijk slecht, zegt rechtsantropoloog Jogchum Vrielink (KU Leuven). “Een strafzaak duurt vaak lang en de bewijslast is hoog. Veel belangrijker is dat mensen, voor discriminerende handelingen, nu ook de burgerrechtelijke weg kunnen kiezen.”

Bovendien werd de antiracismewet jarenlang ongrondwettelijk toegepast, aldus Vrielink. “Het gros van de veroordelingen ging vroeger over beledigingen met racistische ondertoon. Voor zulke zaken is de antiracismewet nooit bedoeld geweest. Die zegt dat je als dader moet aanzetten tot haat en geweld, dat je ook de intentie moet hebben om dat te doen.”

bron: Belga