Noodcentrales trekken aan de alarmbel

Noodcentrales trekken aan de alarmbel

De vakbond ACOD is niet te spreken over de werkomstandigheden bij de operatoren van de 100-, 101- en 112-centrales. Tijdens de vakantieperiode is het tekort aan werknemers en de hoge werkdruk die daaruit voortvloeit volgens de vakbond nog duidelijker zichtbaar dan tijdens de rest van het jaar. “De al krappe minimale bezetting wordt amper gehaald”, staat vandaag te lezen in een persbericht. Het ACOD haalt het voorbeeld aan van een drukke 100-centrale, die het op een zaterdagnacht moest doen met één operator die zowel de telefoons als de radio moest beantwoorden. Aan andere noodcentrales wordt niet zelden gevraagd om personeel in versterking te sturen naar dergelijke ‘rampgebieden’, stelt de vakbond. Zo goed als dagelijks krijgen operatoren die genieten van hun welverdiende rust de vraag om in te springen.

Eén van de oorzaken van het personeelstekort is de hoge werkdruk, gaat de vakbond verder. Steeds meer operatoren vallen uit met stressgerelateerde aandoeningen. En wie toch de energie heeft om aan de slag te blijven, kiest vaak voor deeltijds werken.

Het ACOD betreurt dat de voorstellen die de vakbond gedaan heeft aan de overheid weinig tot niets veranderd hebben op de werkvloer. Ze vragen dan ook meer aandacht voor sensibilisering, proactieve werving en vermindering van de werklast.

In de zomer van 2013 was er reeds een nationale stakingsgolf bij de operatoren, die toen al klaagden over de te hoge werkdruk.

bron: Belga