Vlaanderen telt voor tiende keer vlinders in de tuin

Vlaanderen telt voor tiende keer vlinders in de tuin

Wie nog op zoek is naar een activiteit tijdens het komende mooie en zonnige weekend, kan misschien een halfuurtje in zijn tuin rondwandelen en de vlinders tellen. Natuurpunt organiseert voor de tiende keer haar Grote Vlinderweekend. Vorig jaar was de atalanta de meest getelde vlinder, gevolgd door het klein koolwitje en de dagpauwoog. Het uitgeregende voorjaar leek voor veel soorten nu niet gunstig te zijn, maar na de warme en zonnige maand juli lijken de soorten met zomergeneraties zich te herstellen. Gevolg is dat er momenteel opvallend hoge aantallen atalanta’s en dagpauwogen gemeld worden. Als gevolg van de klimaatverandering zijn enkele soorten die vroeger niet voorkwamen in onze contreien, de afgelopen jaren aan een opmars bezig. Dat is onder meer het geval voor het kaasjeskruiddikkopje.

Ook in Nederland worden er dit weekend vlinders geteld. “Wie meetelt in zijn tuin, werkt meteen mee aan het grootste en meest volledige vlinderonderzoek van de lage landen. Door duizenden burgers te betrekken bij dit citizen science-project, kunnen we veel meer gegevens verzamelen dan mogelijk zou zijn met louter professionele biologen”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

Bedoeling van het telweekend is mensen ook aan te moedigen iets te doen voor vlinders in hun tuin. Dat kan onder andere door een gevarieerde tuin aan te leggen met bloemen of door geen pesticiden te gebruiken. Vlinders zijn volgens Natuurpunt een uitstekende graadmeter voor de kwaliteit van onze natuur en ons milieu. Heel wat soorten doen het slecht door het verdwijnen van wilde natuur en een beperkt nectaraanbod in het landschap.

Deelnemers kunnen hun telling tot maandagmiddag 8 augustus doorgeven via www.vlinderweekend.be.

bron: Belga