Vlaams Centrum voor Adoptie bezorgd over tien adopties uit Oeganda

Sinds midden juni verblijven negen ouders voor tien adoptiekinderen in Oeganda, maar ze kunnen niet met hun adoptiekinderen naar België terugkeren omdat de Belgische ambassade hen geen visum wil geven. Dat zegt het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) woensdag aan in een persbericht. Het doet een oproep aan de verantwoordelijken om een oplossing uit te werken. “Sinds november 2015 kunnen geen nieuwe adopties meer plaatsvinden uit Oeganda. Maar voor de 10 kinderen waarvoor de procedure al was opgestart, heeft het VCA op 20 mei een uitzondering toegestaan”, zegt het VAC. “Voor al deze kinderen werd een bijkomend onafhankelijk onderzoek gevoerd om na te gaan of alle adoptievoorwaarden vervuld waren.”
Het VCA zegt dat interlandelijke adoptie in Oeganda sinds 2 juni enkel mogelijk is op voorwaarde dat de kandidaat-adoptieouders een jaar in het land verblijven, maar dat het VCA en de Vlaamse adoptiedienst te horen kregen dat de lopende aanvragen nog volgens de oude procedure zouden kunnen verlopen. Ook de Oegandese rechters deden volgens het VCA een uitspraak in die zin.
Het probleem is volgens het VCA dat de Belgische ambassade de vonnissen in twijfel trekt en de kinderen daarom geen visum krijgen om naar België te komen. “Wij zijn op dit moment heel ongerust over de situatie van de kinderen en hun ouders. Het hechtingsproces tussen de kinderen en de ouders dat in de afgelopen weken is opgestart, staat onder grote druk. De onzekerheid of de kinderen al dan niet mee naar hun nieuwe thuis kunnen, is ondraaglijk.”
Het VCA hoopt dat de verschillende partners, de ambassade, Buitenlandse Zaken, Vreemdelingenzaken, Justitie en de Oegandese overheid, “de ernst van deze situatie inzien en dat er snel een oplossing uit de bus komt voor de kinderen en hun ouders”.

bron: Belga