Vlaamse werkloosheid al jaar in dalende lijn

Vlaamse werkloosheid al jaar in dalende lijn

De werkloosheid in Vlaanderen is in juli verder gedaald. De daling neemt nu al een jaar in beslag, blijkt vandaag uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Concreet telt Vlaanderen nu 238.093 niet-werkende werkzoekenden: 3 procent of 7.320 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de grootste groep -werkzoekenden die een uitkering ontvangen- was er sprake van een daling met bijna 9 procent tot 162.846. Daarentegen steeg het aantal werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (+4,6 procent) en vrij ingeschrevenen (+14 procent).

De daling van de werkloosheid deed zich voor in alle leeftijdscategorieën en in alle provincies. De daling was het grootst in de categorie 25-50 jaar (-3,6 procent) en in de provincies Limburg (-6,2 procent) en West-Vlaanderen (-5,6 procent).

Wel zijn er nog een aantal categorieën waar de werkloosheid nog altijd toeneemt. Het gaat onder meer om langdurig werklozen (+3,4 procent tot 69.735), allochtonen (+3,2 procent tot 62.051) en mensen met een arbeidshandicap (+2,9 procent tot 33.588).

Volgens minister Muyters zijn deze statistieken “een hoopvol signaal van een stilaan gezonde arbeidsmarkt”. “De maatregelen die onze economie zuurstof geven en de doorgedreven focus om het juiste talent op de juiste plek te krijgen, werpen hun vruchten af. Met de vereenvoudigingen in het Vlaamse doelgroepenbeleid, die van start gingen op 1 juli, bieden we bovendien maximaal aan de mensen die het echt nodig hebben.”

bron: Belga