“Versoepel beroepsgeheim in strijd tegen terrorisme”

20130919 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows the Public Centre for Social Welfare - Centre public d'action sociale (CPAS) - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), Thursday 19 September 2013, in Brussels. BELGA PHOTO SISKA GREMMELPREZ

Minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) werkt aan een kader om het beroepsgeheim van medewerkers van OCMW’s soepeler te maken. Zo kunnen ze naar de politiestappen als ze aanwijzgingen van terrorisme zien bij hun cliënten. De federatie van OCMW’s is niet enthousiast.

OCMW-medewerkers die tijdens een huisbezoek of een hulpverleningsgesprek merken dat hun cliënt linken heeft met terrorisme, zouden verplicht moeten zijn dat aan het gerecht te melden.

Ook ziekenfondsen, ministeries en vakbonden moeten dezelfde meldingsplicht hebben. Daarnaast zouden zij ook geen informatie mogen achterhouden als het parket daarom vraagt. Dat vindt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel, die met een wetsvoorstel op de proppen kwam.

“Nu valt die informatie onder het beroepsgeheim”, zegt Van Peel. “In ons voorstel voorzien wij een uitzondering, maar wel alleen voor terrorisme. Radicalisering bijvoorbeeld valt er niet onder. Ook het medisch beroepsgeheim blijft behouden.”

Communicatie moet beter

Minister Borsus laat weten dat hij samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de mogelijkheden daarrond al bekijkt. Hij heeft ook de federatie van OCMW’s hierover al bevraagd.

De federatie wil geen «uitgekleed beroepsgeheim», maar geeft tegelijkertijd toe dat de communicatie met de gerechtelijke autoriteiten beter kan.