Slechts 81 geregistreerde drones in België

Slechts 81 geregistreerde drones in België

Er zijn in ons land nog maar 81 drones geregistreerd, blijkt uit een antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een vraag van Veli Yüksel (CD&V). Het Kamerlid vermoedt dan ook dat er veel drones zonder vergunning rondvliegen. Sinds april is het gebruik van drones wettelijk geregeld in een koninklijk besluit. Recreatief vliegen zonder formaliteiten is sindsdien enkel nog toegelaten voor speelgoeddrones met een gewicht van minder dan één kilogram, die slechts tot tien meter hoogte vliegen boven een privéterrein. Andere drones, van 1 tot 150 kilogram, moeten worden geregistreerd, wat onder meer inhoudt dat ze een nummerplaat krijgen ter identificatie. Sinds de invoering van de nieuwe regels werden er slechts 81 registraties genoteerd.

Het aantal vliegvergunningen staat zelfs nog maar op 27, waarvan één voor een echte dronepiloot en 26 voor instructeurs en examinators. “Het lage aantal registraties van toestellen en vergunningen voor piloten doet vermoeden dat momenteel veel drones rondvliegen zonder registratie en bestuurd door piloten zonder opleiding”, concludeert Veli Yüksel. Hij wijst erop dat veel aspirant-piloten klagen over de lange duur van de procedure en de strenge regels. De CD&V’er dringt aan op een snelle Europese harmonisering van de wetgeving.

bron: Belga