Werkloosheid op laagste niveau in vijftien jaar

Het aantal werklozen is in juni met 8,9 procent gedaald op jaarbasis naar 373.410 werklozen, of het laagste cijfer sinds oktober 2001. Dat blijkt uit cijfers die de RVA vanmiddag heeft vrijgegeven. De werkloosheid daalde zowel bij de mannen (-8,9 procent) als de vrouwen (-9 procent), zowel in Vlaanderen (-10 procent), Wallonië (-7,4 procent) als Brussel (-10,2 procent).

De werkloosheid bij de jongeren (-25 jaar) daalde met 16,9 procent in juni, bij de 25- tot 49-jarigen met 9,6 procent en in de leeftijdsklasse 50-59 jaar met 9,3 procent. In de leeftijdsklasse van 60-65 jaar was er een stijging met 37,7 procent, als gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen.

De werkloosheid van korte duur (minder dan een jaar) nam af op jaarbasis met 11,4 procent, en met 8,1 procent voor de werkloosheid tussen 1 en 2 jaar. De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalde met 7,4 procent.

bron: Belga