“Geradicaliseerde asielzoekers niet opvolgen, maar terugsturen”

Geradicaliseerde asielzoekers niet opvolgen, maar terugsturen

“Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op het bericht in Het Laatste Nieuws en De Morgen dat er sinds maart 20 asielzoekers zijn gemeld die zouden radicaliseren. Die 20 worden extra opgevolgd. Het gaat voornamelijk om mannen uit Afghanistan en Irak die in de asielcentra duidelijke tekenen van radicalisering vertoonden. “Ze bekeken bijvoorbeeld op hun gsm gewelddadige filmpjes van IS, kregen bezoek van personen die naar Syrië zijn gegaan of verheerlijkten aanslagen door IS”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De mannen liepen in het vizier van het personeel in asielcentra. Dat krijgt opleidingen om radicalisering te detecteren en te melden. De werkgroep radicalisering volgt deze dossiers verder op. Is er sprake van echt strafbare feiten, dan wordt de betrokken asielzoeker opgesloten.

Maar voor Vlaams Belang gaat die aanpak en extra opvolging niet ver genoeg. Partijvoorzitter Van Grieken: “De ‘opvolging’ en ‘screening’ waar Theo Francken vandaag de grote sier mee maakt, maken hoegenaamd geen indruk op potentiële islamterroristen”. Asielzoekers die er “islamextremistische sympathieën op nahouden” zouden volgens Van Grieken bij voorbaat hun recht op asiel moeten verliezen. “Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”, aldus Van Grieken.

Van Grieken: “Vandaag reeds stelt de wet dat wanneer er redelijke gronden bestaan om een vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid hij zijn beschermingsstatus verliest. Maar vaak ontbreekt de politieke moed om die wet ook in de praktijk om te zetten”.

Verder pleit het Vlaams Belang voor het ‘uitburgeren’ of denationaliseren van moslimextremisten. Dat betekent dat Belgische jihadisten en hun sympathisanten hun nationaliteit kunnen verliezen. “De nationaliteitswet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze wordt nauwelijks toegepast”, besluit Van Grieken.

bron: Belga