Belgisch-Turkse organisaties dienen klacht in tegen onbekenden

Belgisch-Turkse organisaties dienen klacht in tegen onbekenden

De Belgische koepelvereniging van een zeventigtal Turkse organisaties, Fedactio, meldt dat ze advocaat Walter Van Steenbrugge in de arm hebben genomen en in Gent klacht zullen indienen tegen onbekenden. “De doodsbedreigingen en vernielingen moeten nu stoppen”, meent Van Steenbrugge. “Het gaat van kwaad naar erger: de onderzoeksrechter moet tussenkomen en de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.” Nog volgens de advocaat heeft Fedactio geen banden met het Gülennetwerk. “Het gaat om vredelievende intellectuelen, die voor de mensenrechten en tegen de doodstraf zijn, en in die zin de absolute tegenpool van de Turkse president Erdogan zijn. Het is waarschijnlijk ook daarom dat ze nu geviseerd worden.” “Het gaat om federale materie, maar Gent is het aanknopingspunt omdat daar onder meer graffiti op gevels gespoten is”, zegt Van Steenbrugge. “Maar het vandalisme en de doodsbedreigingen situeren zich over het hele land: Antwerpen, Brussel, Limburg… Het gaat van kwaad naar erger, en dat moet stoppen. En nee, dan vind ik niet dat klacht indienen nog meer olie op het vuur gooit.”

Volgens Van Steenbrugge werd er niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van de klacht. “We hebben een uitgebreid onderzoek gevraagd. Er worden in onze klacht geen namen genoemd, maar er wordt uiteraard wel in de richting van Erdogan-aanhangers gekeken.”
Klacht indienen doet voor Fedactio niets af “aan haar eerste wens voor verzoening en vreedzame dialoog (…) We zijn dan ook bereid ten allen tijde met wie dan ook in dialoog te treden en het nodige te doen zodat de rust en kalmte in onze samenleving terugkeert”.

In haar communiqué beklemtoont Fedactio nogmaals “alle vormen van antidemocratisch ingrijpen tegen elke wettig verkozen regering” te veroordelen. In zijn communicatie verwijst Fedactio nergens naar Gülen, en ook Van Steenbrugge ontkent dat er banden zijn met de imam die door Erdogan ervan beschuldigd wordt achter de mislukte staatsgreep te zitten.

bron: Belga