Verbod op gsm achter het stuur: De Lijn, Mivb en Tec vinden nieuwe richtlijn niet nodig

Verbod op gsm achter het stuur: De Lijn

De wegcode verbiedt het gebruik van de telefoon achter het stuur, en om die regel nu ook in de praktijk te laten toepassen zal de NMBS een totaalverbod op het gebruik van elektronische toestellen (gsm, iPad, portable pc…) via een rondzendbrief uitvaardigen voor de machinisten. Die beslissing van de NMBS volgt op de vaststelling dat machinisten vaak afgeleid worden tijdens hun werk, doordat ze bezig zijn met digitale apparaten. De andere openbaarvervoermaatschappijen zeggen geen nood te hebben aan een nieuwe richtlijn, omdat bij hen sowieso al een totaalverbod geldt. “In ons huisreglement staat dat de bestuurder zich niet mag laten afleiden. Het gebruik van een gsm of smartphone tijdens het rijden is verboden”, aldus Cindy Arents, woordvoerster van de MIVB. Ook de Waalse vervoersmaatschappij TEC heeft een arbeidsreglement dat voorschrijft dat de wegcode moet eerbiedigd worden.

“Bij De Lijn is het altijd al verboden geweest voor de chauffeur om een gsm of een ander digitaal scherm te gebruiken, wanneer hij of zij de volle aandacht aan het verkeer moet schenken”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “Anders is het wanneer de chauffeur een pauze heeft tijdens een stilligperiode, dan neemt hij niet deel aan het verkeer, en dan kan hij wel bellen, maar eens hij de baan opgaat is er een totaalverbod. De chauffeurs worden aan dat verbod ook regelmatig herinnerd via briefings waarin ze instructies krijgen voor hun werk.”

Maar het feit dat er regels zijn, neemt niet weg dat er soms ook overtredingen zijn. “Als een chauffeur geverbaliseerd wordt, of als iemand ons signaleert dat een chauffeur aan het bellen was tijdens een rit, dan wordt er gevolg gegeven aan die klacht. De chauffeur kan ter ode geroepen worden door zijn overste en kan beboet worden”, zegt Cindy Arents. Zelfde regeling geldt ook bij de TEC. De MIVB organiseert ook interne opleidingsmomenten waarbij de chauffeurs herinnerd worden aan de verbodsregel van gsm-gebrujik achter het stuur.

bron: Belga