Overheid gaat jongeren tabaks- en alcoholwetgeving laten controleren

Overheid gaat jongeren tabaks- en alcoholwetgeving laten controleren

De federale overheidsdienst Volksgezondheid rekruteert tegen september of oktober een dozijn jongeren beneden de 26 jaar om de tabaks- en alcoholwetgeving in ons land te controleren. Dat schrijven (de website van) het weekblad Knack en de kranten van Sudpresse.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft twaalf vacatures voor jonge controleurs voor het rookverbod en de verkoop van alcohol aan jongeren. Van de nieuwe werknemer wordt verwacht dat die “undercover” regelmatig het nachtleven induikt om de fuifomgeving van jongeren veilig te houden. De jeugdige controleur zal in eigen streek nagaan of de wetgeving rond alcohol en tabak en minderjarigen wordt nageleefd.Voorwaarde is dat de jonge werknemer een bachelordiploma heeft, een rijbewijs B en een beetje sociaal is. Hij of zij moet op internet uitpluizen waar er fuiven en feestjes zijn, via smartphone het netwerk onderhouden en vervolgens in het weekend en ’s avonds en ’s nachts op fuiven en in het nachtleven controles uitvoeren.

Enkele keren per maand moet de controleur verslag uitbrengen. Er is een opleiding gepland voor de would be-controleurs. Ze krijgen een startbaan-overeenkomst: een maatregel om jongeren zo snel mogelijk nadat ze de school hebben verlaten, in te schakelen op de arbeidsmarkt.

bron: Belga