Koning Filip waarschuwt voor “valse profeten”

Koning Filip waarschuwt voor "valse profeten"

In zijn toespraak voor de nationale feestdag heeft koning Filip gewaarschuwd voor “valse profeten” die inspelen op emoties en munt slaan uit de breuklijnen in onze samenleving. Vol lof was de vorst over het verenigingsleven, de jongeren en de hulpdiensten. En hij uitte zich nogmaals als voorstander van het Europese project. De koning vindt dat de aanslagen, de crisissen aan de Europese grenzen en de onrust rond de brexit de breuklijnen in de samenleving aan het licht brengen. Hij waarschuwt: “We moeten voorkomen dat valse profeten, die steevast inspelen op emoties, munt slaan uit deze breuklijnen en kwetsbaarheden. Zij wijzen makkelijke zondebokken aan en maken zo de kloof tussen religies, volkeren en uiteindelijk tussen ons allen, alleen maar dieper.”

Maar de vorst ziet ook lichtpunten: “het rijke verenigingsleven en sterke middenveld hebben hun toegevoegde waarde bewezen” en “de jongeren zoeken steeds meer het samenzijn op, vóór het materiële comfort”. De vorst prees ook de moed van de gewonden en de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. “U heeft die beproeving met oneindige waardigheid doorstaan”. De veiligheids- en interventiediensten hebben volgens Filip “blijk gegeven van een buitengewone toewijding”.

Op het einde van zijn speech sprak de koning over de brexit. “Het is geen toeval dat de meeste voorstanders voor het behoud van Groot-Brittannië in de Europese Unie bij de jongeren te vinden waren. Ze hebben zich niet laten verwarren door de valse keuze tussen Europese Unie en lidstaten. Beide vullen elkaar aan. En onze Unie is nu noodzakelijker dan ooit. Ook daar zal moed voor nodig zijn, om de Unie te verdedigen en eraan te blijven werken.”

bron: Belga