“Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel”

Hervorming kinderbijslag moet opnieuw naar tekentafel

Oppositiepartij sp.a ziet in het advies van de SAR WGG over de kinderbijslag een nieuw bewijs dat de hervorming “opnieuw naar de tekentafel moet”. Fractieleider Joris Vandenbroucke heeft één boodschap voor de Vlaamse regering en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): “Herpak u, neem deze adviezen ter harte en stuur uw hervorming grondig bij”. Na eerdere kritiek van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft nu ook de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG) forse kritiek op de hervorming van de kinderbijslag. In dat advies betreurt de raad onder meer het ontbreken van een uitgebreide armoedetoets en de afschaffing van de leeftijdstoeslagen en wijst ze op de complexiteit van de nieuwe participatietoeslagen.

Het advies is koren op de molen van oppositiepartij sp.a. Fractieleider Joris Vandenbroucke: “Opnieuw wordt gezegd dat de nieuwe kinderbijslag helemaal geen hefboom is om kinderarmoede aan te pakken en zware tekortkomingen heeft zoals het wegvallen van de leeftijdsbijslagen”.

Vandenbroucke hoopt dat de Vlaamse regering oren heeft naar de kritiek. “Vandeurzen kan niet meer om de conclusie heen dat hij opnieuw naar de tekentafel moet. Het heeft geen zin om het eigen grote gelijk te blijven uitschreeuwen. Deze hervorming dreigt een miskleun te worden, zo waarschuwen experts en adviesraden al voor de derde keer.”

bron: Belga