Databank zal haatpredikers oplijsten

Databank zal haatpredikers oplijsten

Vijf federale ministers slaan de handen in elkaar in de strijd tegen haatpredikers. Onder andere een databank moet helpen om oproerkraaiers te weren, te verwijderen of te verstoren. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag. Sinds de opkomst van Sharia4Belgium maken diverse inlichtingen- en politiediensten actief jacht op haatpredikers, maar de informatie zit vaak op diverse plaatsen en niveaus verspreid en zo glippen nogal wat figuren door de mazen van het net.

Via een gezamenlijke omzendbrief kiezen de ministers van Binnenlandse Zaken (Jambon, N-VA), Justitie (Geens, CD&V), Buitenlandse Zaken (Reynders, MR), Defensie (Vandeput, N-VA) en Migratie (Francken, N-VA) nu voor een gecoördineerde aanpak.

“De haatpredikers worden een focusgroep in het veiligheidsbeleid en er komt een constante doorstroming van informatie tussen gemeenten en lokale politiediensten, de federale politie, parketten, OCAD, inlichtingendiensten als ADIV en Staatsveiligheid, Vreemdelingenzaken, Buitenlandse Zaken, enzovoort”, aldus de vijf ministers.

“Het OCAD coördineert de strijd via een centrale databank van haatpredikers, op basis van eigen informatie en input van andere inlichtingendiensten. Nu weten we het pas achteraf wanneer buitenlandse haatpredikers de boel komen opstoken op moslimbeurzen in ons land. Met een databank kunnen we preventief ingrijpen en een visum weigeren”, aldus Theo Francken.

bron: Belga