Jongeren voor het eerst armer dan hun ouders

Veel jonge mensen zullen een lagere levensstandaard hebben dan de vijftigers van nu. Grote boosdoener is de bankencrisis van 2008, zo blijkt uit een grootschalig internationaal inkomensonderzoek van consultancybedrijf McKinsey.

Vroeger konden kinderen ervan uitgaan dat ze later meer geld op hun bankrekening zouden hebben. Maar sinds de bankencrisis is de loonontwikkeling gestokt. De jeugd worstelt vooral met de hoge werkloosheid, de opmars van tijdelijke contracten en de afname van jobs voor laagopgeleiden.

Voor het onderzoek werden gezinnen onderzocht in 25 industrielanden voor de periode van 2005 tot 2014. Tot 70% van die gezinnen zag het inkomen stagneren of zelfs dalen. In Italië heeft de crisis het hardst toegeslagen: daar is 97% van de bevolking nu armer. Maar ook elders ligt dat percentage erg hoog: 81% in de Verenigde Staten en 70% in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.

Volgens Richard Dobbs, die de studie uitvoerde, zal de financiële situatie er niet snel op verbeteren. “Het economisch herstel gaat zo traag dat de effecten op de inkomens van de gezinnen op langere termijn blijvend zijn, zeker nog tot 2025”, klinkt het.