Federale regering moet nog 2,4 miljard vinden tegen 2017

Federale regering moet nog 2

De federale regering moet nog op zoek naar 2,4 miljard euro tegen 2017. Dat blijkt uit cijfers die minister van Begroting Sophie Wilmès geeft op basis van een nieuw verslag van het Monitoringcomité. Volgens het comité moet er, om te voldoen aan de Europese regels, een structurele inspanning gebeuren van 1,3 miljard in 2016 en 1,1 miljard in 2017. In deze inspanning zitten uitgaven door de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme en radicalisering, zonder rekening te houden met de flexibiliteitsclausule.
De belastinginkomsten vallen dit jaar immers 760 miljoen euro lager uit, volgens het comité een gevolg van de aanslagen in Brussel. Voor volgend jaar wil de FOD Financiën een buffer van één miljard euro inbouwen om de mogelijk lagere inkomsten op te vangen.
Pas op 16 augustus begint de regering met de begrotingswerken, in bilaterale vergaderingen. Op 19 augustus is er een eerste ministerraad. “De regering bevestigt haar engagement in de richting van een verantwoorde begrotingssanering”, zegt minister van Begroting Wilmès.
In juni gaf de Nationale Bank nog aan dat er tussen 8 en 9 miljard euro zou moeten worden gevonden om in 2018 tot een evenwicht te komen.

bron: Belga